Goed om

te weten over

Dalton

Maak

kennis met

onze scholen

Agenda's en verslagen

Op deze pagina vindt u de agenda's en verslagen van vergaderingen.

DIRECTIES EN COORDINATOREN DALTONREGIO GROOT ZWOLLE

Uitnodiging vergadering 16-11-2022
Jaarverslag 2021 - 2023 
Jaarplan 2022 - 2023
Financieel jaarverslag 2021 - 2022
Begroting 2022 - 2023
Agenda bijeenkomst 17-11-2021
Jaarplan 2021 - 2022
Jaarverslag 2020 - 2021
Financieel jaarverslag 2020 - 2021 voor vergadering kascommissie
Toelichting bij financieel jaarverslag 2020 - 2021
Verantwoordingsdocumenten financieel boekjaar 2020 - 2021
Artikel Sardes - Zelfsturing als basis voor de ontwikkeling van het kind
Artikel JSW - Eigenaarschap, zo simpel
Artikel KPC Groep - Regie nemen voor je eigen leerproces
Powerpoint Presentatie Vera Otten


Jaarplan 2020 - 2021
Jaarverslag 2019 - 2020
Financieel jaarverslag incl. handtekeningen kascontrolecommissie
Jaarplan 2019 - 2020
Jaarverslag 2018 - 2019
Nieuw formulier zelfevaluatie en visitatieverslag - versie 23-5-2019
Agenda vergadering 21-11-2018
Jaarplan 2018 - 2019
Jaarverslag 2018
Financieel jaarverslag 2017 - 2018

Verslag vergadering 15-11-2017
Agenda vergadering 15-11-2017
Jaarplan 2017 - 2018
Jaarverslag 2016 - 2017

COORDINATOREN DALTONREGIO GROOT ZWOLLE

Agenda vergadering coördinatoren 20-4-2022
Verslag vergadering coördinatoren 20-4-2022
Powerpointpresentatie vergadering coördinatoren 20-4-2022
Artikel René Berends - Onze taak is raak
Artikel René Berends - Gepersonaliseerd leren en daltononderwijs
Agenda vergadering coördinatoren 15-5-2019

BESTUUR DALTONREGIO GROOT ZWOLLE

Agenda bestuursvergadering 27-2-2020
Verslag bestuursveragdering 27-2-2020
Agenda bestuursvergadering 17-10-2019
Verslag bestuursveragdering 17-10-2019
Agenda bestuursvergadering 17-1-2019
Agenda bestuursvergadering 18-10-2018
Verslag bestuursvergadering 27-9-2018
Agenda bestuursvergadering 27-9-2018
Verslag bestuursvergadering 19-6-2018
Agenda bestuursvergadering 19-6-2018

Verslag bestuursvergadering 24-4-2018
Agenda bestuursvergadering 24-4-2018
Verslag bestuursvergadering 6-2-2018
Agenda bestuursvergadering 6-2-2018
Verslag bestuursvergadering 19-9-2017
Agenda bestuursvergadering 19-9-2017

Daltoncongres 15-3-2023

Symen van der Zee - "1000% succesvol voor ieder kind"
René Berends - "De taak bij breeds persoonsvormend daltononderwijs"
Marlou Vos - "Burgerschap op z'n Daltons"
Marrit Demmer - "De daltontaak bij persoonsvormend onderwijs"
Merijn Ruis - "Les in geluk"
Vera Otten - "De excellente daltonschool"
Jobke Rozema - Dalton: L E F werken vanuit visie
Jobke Rozema - Resultaten visiebloem
Colette van Triest - Executieve functies

Digitale goodiebag:

Doolhoven
Calming cards
Interventies executieve functies
Literatuur executieve functies
Materiaal executieve functies
Snelweg en geitenpaadje
Wat zie je in de klas


Daltoncongres 20-3-2019

Powerpointpresentatie - Bert Halfwerk
Powerpointpresentatie - Pedro de Bruijckere


Daltondompeling 28-3-2018

Powerpointpresentatie Selle v.d. Woude - Waarderend onderzoeken
Voorbeeldvragen Selle v.d. Woude - Waarderende spiegelgesprekken
Dit wil ik - Fredericusschool
Logboek persoonlijk leerdoel - Fredericusschool

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.